ПРОДУКТИ

Електрически разклонители с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии серия "Класик" система "Шуко"

Двуполюсни ел. разклонители с предпазна клема, с детска защита и с вградена защита от импулсни пренапрежения и мълнии със светлинна сигнализация:

- Макс. работен ток:16 А
- Захранващо напрежение: 230 V~
- Макс. консум. мощност: 3500 W
- Мин. напрежение за вкл. на разрядник: 470V
- Макс. постоянно работно напрежение: 275V/AC
- Номинален разряден ток: 2kA, 8/20 мкс
- Макс. моментна стойност на напрежението: 1,2kV, 8/20 мкс
- Прикрепен удълж. шнур: Изработен от три жила със сечение 1,5 кв.мм. Хармонизиран /HO5 VV-F 3G1,5 HAR/ свързан към основният блок с точкови заварки
- Заземяване: Чрез странични заземителни клеми – тип Шуко
- Щепсел: 16А/220V~, ТИП 2308 и M01B,
- Означения: Посочени са върху корпуса на продукта
- Изпитани по: БДС 17183-90 и IEC 61643-1 + A1/EN 61643-11

Ценоразпис на продуктите за 2022 г.