ПРОДУКТИ

Електрически разклонители с вградена детска защита серия "Класик" система "Шуко"

Електрически разклонители с вградена детска защита с предпазна клема тип ШУКО.
Продуктите са изпитани и отговарят на изискванията на стандарти: IEC 60884-1+A1: 2006 (БДС 17183-90)

Параметри:

- Захранващо напрежение 230 V~
- Сумарна консумирана мощност от електрическия разклонител max 3500 W
- Работен ток 16 А~
- Шнурът с дължина 1.5 м, 3.0 м или 5.0 м е изработен от кабел с 3 жила всяко със сечение 1.5 кв.мм, хармонизиран H05W-F3G1,5. Жилата на шнура са свързани към тоководещи пластини посредством точкова заварка.
- Ключ - 16А/250 V~
- Възможност за закрепване към стена или под .

Ценоразпис на продуктите за 2022 г.