ПРОДУКТИ

Електрически разклонители с вградена защита против аномалии в ел. мрежата серия "Ролинг" система "Шуко+Френско/Белг."

Електрически разклонители с вградена защита от аномалии в електрическата мрежа в диапазона под 180V/AC, 50Hz и над 260V~ или други близки стойности посочени от клиента с нарочно за целта задание.

Продуктите са изпитани и отговарят на изискванията на стандарти:
IEC 60884-1+A1: 2006
БДС 17183-90:1990 + U1:1993
БДС EN 60 950 - 1:2006

Параметри:

- Работно напрежение 230 V~
- Сумарна консумирана мощност от електрическия разклонител max 3500 W
- Максимален работен ток 16 А~
- Шнурът с дължина 3.0 м е изработен от кабел с 3 жила всяко със сечение 1.5 кв.мм, хармонизиран H05W-F3G1,5. Жилата на шнура са свързани към тоководещи пластини посредством точкова заварка.
- Ключ - 16А/250V~
- Горен праг на задействие на защитата 260V~ +- 1.5%
- Долен праг на задействие на защитата 180V~ +- 2%
- Време за задействие < 0.05 [s]

Защитата е микропроцесорно устройство предназначено да предпази битови електроуреди от аномалии в захранващата мрежа 230 V~.

Ценоразпис на продуктите за 2022 г.