Добре дошли!

В нашата страница ще намерите фирмен продуктов каталог с всички произвеждани от нас продукти. Фирмата произвежда висококачествени eлектрически материали и инструментална екипировка. Приоритет в нейната производствена номенклатура са електрическите разклонители и удължители с предпазна система тип "шуко" и предпазна система с щифт - тип "френско/белгийска". Стриктното спазване на стандартите за този клас продукти е нашата гаранция за тяхната сигурност, надеждност и безопасна работа. Надяваме се да задоволим вашият интерес и потребност!

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ
с вградена детска защита
серия "Класик" - система "Шуко"
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ
с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии
серия "Ролинг" - система "Шуко"
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ
с защита от импулсни пренапрежения и мълнии + LAN и TV защита
серия "Шуко,Френ./Белг."сис."Ролинг"
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ
с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии
серия "Класик" - система "Шуко"
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ
с вградена защита против аномалии в ел. мрежата
серия "Ролинг" сис. "Шуко+Френско/Белг."
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ
с вградена детска защита
серия "Ролинг" - система "Шуко"
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗКЛОНИТЕЛИ
с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии
серия "Ролинг" - система "Френско/Белг."
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДЪЛЖИТЕЛ
със степен на защита IP 44 

Тук може да намерите нашите продукти