Електрически разклонители с вградена детска защита серия "Класик" система "Шуко"

Електрически разклонители с вградена детска защита с предпазна клема тип ШУКО.

Продуктите са изпитани и отговарят на изискванията на стандарти: IEC 60884-1+A1: 2006 (БДС 17183-90)

 

Параметри:

 

- Захранващо напрежение 230 V~

- Сумарна консумирана мощност от електрическия разклонител max 3500 W

- Работен ток 16 А~

- Шнурът с дължина 1.5 м, 3.0 м или 5.0 м е изработен от кабел с 3 жила всяко със сечение 1.5 кв.мм, хармонизиран H05W-F3G1,5. Жилата на шнура са свързани към тоководещи пластини посредством точкова заварка.

- Ключ - 16А/250 V~

- Възможност за закрепване към стена или под .

Електрически разклонител
Арт. № 13-001
Електрически разклонител
Арт. № 13-011
Електрически разклонител
Арт. № 13-031
Електрически разклонител
Арт. № 13-051
Електрически разклонител
Арт. № 13-911
Електрически разклонител
Арт. № 13-931
Електрически разклонител
Арт. № 13-951
Електрически разклонител
Арт. № 14-001
Електрически разклонител
Арт. № 14-011
Електрически разклонител
Арт. № 14-031
Електрически разклонител
Арт. № 14-051
Електрически разклонител
Арт. № 14-911
Електрически разклонител
Арт. № 14-931
Електрически разклонител
Арт. № 14-951
Електрически разклонител
Арт. № 15-001
Електрически разклонител
Арт. № 15-011
Електрически разклонител
Арт. № 15-031
Електрически разклонител
Арт. № 15-051
Електрически разклонител
Арт. № 15-911
Електрически разклонител
Арт. № 15-931
Електрически разклонител
Арт. № 15-951
Електрически разклонител с вградена детска защита за директно включване
Арт. № 13-000