Електрически разклонители с вградена защита против аномалии в ел. мрежата серия "Ролинг" система "Шуко+Френско/Белг."

Електрически разклонители с вградена защита от аномалии в електрическата мрежа в диапазона под 180V/AC, 50Hz и над 260V~ или други близки стойности посочени от клиента с нарочно за целта задание.

 

Продуктите са изпитани и отговарят на изискванията на стандарти:

IEC 60884-1+A1: 2006

БДС 17183-90:1990 + U1:1993

БДС EN 60 950 - 1:2006

 

Параметри:

 

- Работно напрежение 230 V~

- Сумарна консумирана мощност от електрическия разклонител max 3500 W

- Максимален работен ток 16 А~

- Шнурът с дължина 3.0 м е изработен от кабел с 3 жила всяко със сечение 1.5 кв.мм, хармонизиран H05W-F3G1,5. Жилата на шнура са свързани към тоководещи пластини посредством точкова заварка.

- Ключ - 16А/250V~

- Горен праг на задействие на защитата 260V~ +- 1.5%

- Долен праг на задействие на защитата 180V~ +- 2%

- Време за задействие < 0.05 [s]

 

Защитата е микропроцесорно устройство предназначено да предпази битови електроуреди от аномалии в захранващата мрежа 230 V~.

Електрически разклонител
Арт. № 65-030
Електрически разклонител
Арт. № 65-730
Електрически разклонител
Арт. № 65-730
Електрически разклонител
Арт. № 95-030
Електрически разклонител
Арт. № 95-730