Електрически разклонители с вградена детска защита серия "Ролинг" система "Шуко"

Електрически разклонители с вградена детска защита с предпазна клема ( заземяване тип "ШУКО"), серия "Ролинг":

 

Продуктите са изпитани и отговарят на изискванията на стандарти: IEC 60884-1+A1: 2006 (БДС 17183-90)

 

- Захранващо напрежение 230 V~

- Сумарна консумирана мощност от електрическия разклонител max 3500 W

- Работен ток 16 А~

- Шнурът с дължина 1.5 м, 3.0 м или 5.0 м е изработен от кабел с 3 жила всяко със сечение 1.5 кв.мм, хармонизиран H05W-F3G1,5. Жилата на шнура са свързани към тоководещи пластини посредством точкова заварка.

- Ключ - 16А/230V~

- Възможност за закрепване към стена или под .

Електрически разклонител
Арт. № 24-011
Електрически разклонител
Арт. № 24-031
Електрически разклонител
Арт. № 24-012
Електрически разклонител
Арт. № 24-032
Електрически разклонител
Арт. № 24-911
Електрически разклонител
Арт. № 24-931
Електрически разклонител
Арт. № 34-011
Електрически разклонител
Арт. № 34-031
Електрически разклонител
Арт. № 25-011
Електрически разклонител
Арт. № 25-031
Електрически разклонител
Арт. № 25-911
Електрически разклонител
Арт. № 25-931
Електрически разклонител
Арт. № 25-012
Електрически разклонител
Арт. № 25-032
Електрически разклонител
Арт. № 35-011
Електрически разклонител
Арт. № 35-031
Електрически разклонител
Арт. № 26-011
Електрически разклонител
Арт. № 26-031
Електрически разклонител
Арт. № 26-911
Електрически разклонител
Арт. № 26-931
Електрически разклонител
Арт. № 26-012
Електрически разклонител
Арт. № 26-032
Електрически разклонител
Арт. № 36-011
Електрически разклонител
Арт. № 36-031