Електрически разклонители с вградена защита от импулсни пренапрежения и мълнии + LAN и TV защита серия "Шуко+Френско/Белг." система "Ролинг"

Електрически разклонители с вградена детска защита с предпазен щифт  или клема ( заземяване тип Френско/Белгийско или Шуко) и защита от импулсни пренапрежения и мълнии, постъпващи по мрежата 230V~ и по кабела на антената на TV или по Интернет кабела.

 

Продуктите са изпитани и отговарят на изискванията на стандарти: IEC 60884-1+A1: 2006 (БДС 17183-90); БДС EN 61643-11; 2007

 

- Захранващо напрежение 230 V~

- Сумарна консумирана мощност от електрическия разклонител max 3500 W

- Работен ток 16 А~

- Шнурът изработен от кабел с 3 жила всяко със сечение 1.5 кв.мм, хармонизиран H05W-F3G1,5

- Ключ - 16А/230V~

- Номинален разряден ток 2 кА , 8/20 мкs

- Максимална моментна стойност на напрежението 1.2kV, 8/2 мкs

- Минимално напрежение на включване 470 V

- Максимално постоянно работно напрежение 275 V / AC

Електрически разклонител
Арт. № 68-032
Електрически разклонител
Арт. № 68-922
Електрически разклонител
Арт. № 68-940
Електрически разклонител
Арт. № 69-032
Електрически разклонител
Арт. № 69-922
Електрически разклонител
Арт. № 69-940
Електрически разклонител
Арт. № 98-032
Електрически разклонител
Арт. № 98-922
Електрически разклонител
Арт. № 98-940
Електрически разклонител
Арт. № 99-032
Електрически разклонител
Арт. № 99-922
Електрически разклонител
Арт. № 99-940