Електрически разклонители с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии серия "Класик" система "Шуко"

Двуполюсни ел. разклонители с предпазна клема, с детска защита и с вградена защита от импулсни пренапрежения и мълнии със светлинна сигнализация:

 

- Макс. работен ток:16 А

- Захранващо напрежение: 230 V~

- Макс. консум. мощност: 3500 W

- Мин. напрежение за вкл. на разрядник: 470V

- Макс. постоянно работно напрежение: 275V/AC

- Номинален разряден ток: 2kA, 8/20 мкс

- Макс. моментна стойност на напрежението: 1,2kV, 8/20 мкс

- Прикрепен удълж. шнур: Изработен от три жила със сечение 1,5 кв.мм. Хармонизиран /HO5 VV-F 3G1,5 HAR/ свързан към основният блок с точкови заварки

- Заземяване: Чрез странични заземителни клеми – тип Шуко

- Щепсел: 16А/220V~, ТИП 2308 и M01B,

- Означения: Посочени са върху корпуса на продукта

- Изпитани по: БДС 17183-90 и IEC 61643-1 + A1/EN 61643-11

Електрически разклонител
Арт. №:73-011
Електрически разклонител
Арт. №:73-031
Електрически разклонител
Арт. №:73-051
Електрически разклонител
Арт. №:73-911
Електрически разклонител
Арт. №:73-931
Електрически разклонител
Арт. №:73-951
Електрически разклонител
Арт. №:74-011
Електрически разклонител
Арт. №:74-031
Електрически разклонител
Арт. №:74-051
Електрически разклонител
Арт. №:74-911
Електрически разклонител
Арт. №:74-931
Електрически разклонител
Арт. №:74-951
Електрически разклонител
Арт. №:75-011
Електрически разклонител
Арт. №:75-031
Електрически разклонител
Арт. №:75-051
Електрически разклонител
Арт. №:75-911
Електрически разклонител
Арт. №:75-931
Електрически разклонител
Арт. №:75-951