Електрически разклонители с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии серия "Ролинг" система "Френско/Белг."

Електрически разклонители с вградена детска защита с с предпазен щифт ( заземяване тип Френско/Белгийско) и защита от инпулсни пренапрежения и мълнии със светлинна и звукова сигнализация.

 

Продуктите са изпитани и отговарят на изискванията на стандарти: IEC 60884-1+A1: 2006 (БДС 17183-90);

БДС EN 61643-11; 2004+(EN 61643-11: 2002+A11) (IEC 61 643 - 1: 1998)

 

- Захранващо напрежение 230 V~

- Сумарна консумирана мощност от електрическия разклонител max 3500 W

- Работен ток 16 А~

- Шнурът изработен от кабел с 3 жила всяко със сечение 1.5 кв.мм, хармонизиран H05W-F3G1,5

- Ключ - 16А/230V~

- Номинален разряден ток 2кА , 8/20 мкs

- Максимална моментна стойност на напрежението 1.2kV, 8/20 мкs

- Минимално напрежение на включване 470 V

- Максимално постоянно работно напрежение 275 V / AC

Електрически разклонител
Арт. № 94-011
Електрически разклонител
Арт. № 94-031
Електрически разклонител
Арт. № 95-011
Електрически разклонител
Арт. № 95-031
Електрически разклонител
Арт. № 96-011
Електрически разклонител
Арт. № 96-031
Електрически разклонител
Арт. № 96-012
Електрически разклонител
Арт. № 96-032
Електрически разклонител
Арт. № 96-940
Електрически разклонител
Арт. № 96-922