Електрически разклонители с вградена детска защита серия "Ролинг" система "Френско/Белг."

Електрически разклонители с вградена детска защита с предпазен щифт ( заземяване тип Френско/Белгийско), серия "Ролинг":

 

Продуктите са изпитани и отговарят на изискванията на стандарти: IEC 60884-1+A1: 2006 (БДС 17183-90)

 

- Захранващо напрежение 230 V~

- Сумарна консумирана мощност от електрическия разклонител max 3500 W

- Работен ток 16 А~

- Шнурът с дължина 1.5 м, 3.0 м или 5.0 м е изработен от кабел с 3 жила всяко със сечение 1.5 кв.мм, хармонизиран H05W-F3G1,5. Жилата на шнура са свързани към тоководещи пластини посредством точкова заварка.

- Ключ - 16А/230V~

- Възможност за закрепване към стена и под

Електрически разклонител
Арт. № 44-011
Електрически разклонител
Арт. № 44-031
Електрически разклонител
Арт. № 44-911
Електрически разклонител
Арт. № 44-931
Електрически разклонител
Арт. № 44-012
Електрически разклонител
Арт. № 44-032
Електрически разклонител
Арт. № 04-011
Електрически разклонител
Арт. № 04-031
Електрически разклонител
Арт. № 45-011
Електрически разклонител
Арт. № 45-031
Електрически разклонител
Арт. № 45-911
Електрически разклонител
Арт. № 45-931
Електрически разклонител
Арт. № 45-012
Електрически разклонител
Арт. № 45-032
Електрически разклонител
Арт. № 05-011
Електрически разклонител
Арт. № 05-031
Електрически разклонител
Арт. № 46-011
Електрически разклонител
Арт. № 46-031
Електрически разклонител
Арт. № 46-911
Електрически разклонител
Арт. № 46-931
Електрически разклонител
Арт. № 46-012
Електрически разклонител
Арт. № 46-032